Bu 17 keşif Dünya tarihini değiştirdi. Kanıtı Kuran’da da geçiyor

Bazı keşifler doğrudan Dünya’yı değiştirmeye yönelikken bazıları ise insanların doğayı tanıması için yapıldı.

Bu 15 keşif, farklı zamanlarda, farklı yerlerde ve farklı insanlar tarafından gerçekleştirildi ancak hepsinin ortak bir noktası vardı. O da insanlığın merakı, araştırmacı ruhu ve üreticiliği olarak tanımlanmıştı.

Söz konusu keşifler, insanlığın karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak, yeni fırsatlar oluşturmak veya yeni gerçekleri ortaya çıkarmak için yapıldı.

İŞTE DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLAN 15 KEŞİF

1) ATEŞ

Ateşi 1.7 milyon yıl önce keşfedip kullanıldı. Fakat ateş bu tür tarafından pek de kontrollü bir şekilde kullanılamamaktaydı.

Ateşin kontrollü bir biçimde kullanılması M.Ö 400.000 yıl civarlarında oldu.

2) TEKERLEK

Tekerlek ilk olarak medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya’da ortaya çıktı.

Çok net bilgiler olmamakla birlikte milattan önce 4200- 4000 tarihlerini işaret ettiği söylenir. İlk üretildiklerinde amacı ulaşımı sağlamak değil, hatta çanak ve çömlekçi çarkı olarak üretilmişti.

3) YAZI

Yine Mezopotamya’da yazı M.Ö. 3200 yıllarında Sümerliler tarafından icat edildi. Sümer yazısı ekonomik ihtiyaçlardan doğdu.

Önasya ülkelerinde ve Anadolu topraklarında yazı malzemesi olarak kullanılan kil tabletler, kilin kitap şekli olarak ifade edilmiş haliydi.

4) PUSULA

Manyetik pusula ilk olarak Çin’in Han Hanedanlığı döneminde kehanetler için icat edildi. Ama daha sonra 11. yüzyılda Song Hanedanı Çinlileri tarafından seyir için kanıksamaya başladı.

5) BASKI MAKİNESİ

1450 yılında Gutenberg’in icadıyla “tipo” tipi matbaa tekniği geliştirildi ve baskı makinesi faaliyete geçti. İlk olarak Alman şiiri basıldı.

Gutenberg, o dönemlerde basımevini kurarak matbaa devrimini başlatmak adına yatırımcı Johann Fust’u krediye ikna etmeye çalıştı.

6) ELEKTRİK

1752 senesinde Benjamin Franklin yapmış olduğu deney sonucunda elektriği keşfetti.

Fakat belli kimyasal reaksiyonlarla birlikte elektrik üretebilecek keşfi yapan kişi Benjamin Franklin değil, İtalyan asıllı bir fizikçi olan Alessandro Volta olarak tarihe geçti.

7) TELEFON

İlk telefon Alexander Graham Bell ve Charles Sumner Tainter tarafından geliştiren “radyofon” isimli aygıttı.

İki bilim insanı, bu aygıtla ilk başarılı denemeyi 15 Şubat 1880 günü gerçekleşti.

8) ANTİBİYOTİK VE İLAÇLAR

Antibiyotik çağı ise Alexander Fleming’in (1881-1955), 1928 yılında penisilini keşfetmesiyle başladı.

1929 yılında yayınladığı makalesinde keşfini anlatan Fleming’e göre, Penicillium notatum küfünün salgıladığı maddeler, stafilokok mikroplarının çözülmesini sağlamaktadır.

9) İNTERNET

İlk internetin temelleri 1950’li yıllarda Amerika’da atıldı. Daha sonra 60’lı ve 70’li yıllarda internet hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. 1989 yılında son buldu. İnternetin tam olarak icat edilmesi 1989 yılı olarak kabul edilmektedir.

10) AŞILAR

Benjamin Franklin bir keresinde “Bir onsluk önlem, bir kilo tedaviye bedeldir” ifadelerini kullanmıştı. Bu söz, o zamanlar şehirleri yangınlara karşı daha güvenli hale getirmek içindi.

Aşıların ortaya çıkışı birçok ciddi hastalığın önlenmesine ve insanların güvende kalmasına yardımcı oldu. Çocuk felci gibi hastalıklara nadiren yakalanıyor ve çiçek hastalığının kökü kazındı.

11) DNA

DNA’nın keşfi dünyayı değiştirmekten çok, dünyayı anlamayı sağladı.

12) DÜNYA’NIN HAREKETİ

Yunanlı Samoslu Aristarchus, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğünü öne süren ilk kişilerden biri olarak tanımlandı.

Dünya’nın Evren’in merkezi olduğuna ve yıldızların, gezegenlerin ve Güneş’in gezegenimizin etrafında döndüğüne inanıldığı için onun zamanında yaygın olarak kabul görmemiştir.

13) MİKROP VE HASTALIK TEORİSİ

Mikrop teorisi, tıpta birçok hastalığın nedenini insan vücudunu istila eden bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara bağlayan bilimsel bir ilke olarak bilinmektedir.

Bu teori, hastalık nedenselliği hakkındaki önceki inançlardan önemli bir değişimdir.

14) YERÇEKİMİ

Bilindiği gibi Isaac Newton’un kafasına bir elma düşmedi.

Bir elmanın ağaçtan düştüğünü görmek, matematikçi ve fizikçinin henüz 23 yaşındayken yerçekimini keşfetmesine yol açacak bir fikri ateşlemiş oldu.

15) BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ (BİG BANG)

Büyük Patlama Teorisi, evrenin başlangıcına ilişkin en yaygın kabul gören teorilerden biri olmuştur.

Teori, yaklaşık 13,7 milyar yıl önce evrendeki tüm maddenin küçük bir noktada yoğunlaştığını iddia eder.

Bu patlamanın ardından, evrenin içeriği dışarı fırlamış ve genişlemiştir.

EVRENİN GENİŞLEMEYE DEVAM ETTİĞİ KURANI KERİM’DE DE GEÇİYOR

1929 yılında Amerikalı bilim adamı Edwin Hubble evrenin sürekli olarak genişlediğini ispatlamış olmakla birlikte Kuran-ı Kerimde Zariyat süresinin 47. Ayeti de bunu desteklemektedir.

Zariyat suresinin 47.ayetinde, “Göğü kudretimizle biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz.” buyrulmaktadır.

16) CRISPR GEN TEKNOLOJİSİ

Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü’ne göre CRISPR, “Kümelenmiş Düzenli Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar” anlamını taşımaktadır.

Araştırmacılar bu teknolojiyi canlı bir organizmanın DNA’sını değiştirmek için kullanmıştır.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMESİ BEKLENEN YENİ TEKNOLOJİ NEDİR?

17) YAPAY ZEKA

2019 yılında OpenAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi kısa bir süre içerisinde büyük bir gelişme yaşandı.

Söz konusu alanda dünyayı değiştirecek büyük atılımların yapılacağı belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x