ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın gelecek 30 yılını planlayan Master Planı’nı tamamlıyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmaları 2020 yılında başlatılan ve Başkentin gelecek 30 yılını içme suyu, atıksu ve yağmur suyu yönetimi açısından planlayan “Master Planı”nda sona yaklaştı. Her geçen gün artan Ankara nüfusunun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen plan kapsamında hazırlanan “Stratejik Çevresel Değerlendirme Taslak Raporu”, ilgili kamu kurumu temsilcileri ile paylaşıldı. Rapor, toplantıda dile getirilen hususlar doğrultusunda revize edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulacak.

Başkente kesintisiz, kaliteli ve içilebilir su temin eden, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin 2024-2054 yıllarını kapsayacak “Master Planı” çalışmalarını sürdürüyor. Kente yeni bir kimlik kazandıracak plan, ASKİ’nin kısa, orta ve uzun dönem altyapı yatırım ve işletme politikalarını belirleyecek. Enerji, etkin ve akıllı şehir konseptine uygun geliştirilen plan, su kayıp ve kaçak yönetiminde etkin bir altyapı sistemi oluşturmayı hedefliyor.

“Ankara İli İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı” çalışmaları kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda, “Stratejik Çevresel Değerlendirme İstişare Toplantısı” yapıldı. Toplantıda, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, hazırlanan “Stratejik Çevresel Değerlendirme Taslak Raporu”nu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerine sundu.

2054 PLANLAMASI TAMAM

Toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu sistemleri, içme suyu ve atık su arıtma ihtiyaçları, taşkın koruma ve dere ıslah çalışmalarının tümü için Ankara’nın 2054 yılı ihtiyaçlarını karşılayacak planlamaların tamamlanma noktasına geldiğini bildirdi.

Ankara’da altyapı planlama çalışmalarının 1930’larda başlatıldığını, 1986 yılı itibarıyla bu görevin su ve kanalizasyon idarelerine verildiğini belirten Ercan, şunları kaydetti.

“Özellikle şehir büyüyünce kapsamlı plan çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Geçmişten bugüne Master Plan çalışmaları hep var. Bu çalışmalar mevcut durumun fotoğrafını çekiyor ve uzun vadeli gereksinimleri ölçüyor. Tabii şehir büyüdükçe planlar belli periyotlarla gözden geçiriliyor. Şu an hazırladığımız plan, 2054 projeksiyonlu. Yani şehrimizin nüfusu 30 yıl sonra ne olacak, bu nüfusun içme suyu ihtiyacı, altyapı arıtma ihtiyacı ne olacak tüm bunları hesaplıyoruz. Gereksinimleri hangi yatırımlarla karşılayacağız bunu araştırıyoruz.  Bu Master Plan’ın önceki planlardan farkı; içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapısı ve arıtma sistemlerinin hepsinin aynı anda yürütülüyor olması. O yüzden de yoğun bir çalışma içeriyor.”

“VİZYONUMUZ ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA LİDER OLMAK”

Ercan, 5 ana başlıkta hazırlanan Master Plan’ın, “Gelecekteki içme ve kullanma suyu talebi, su kaynaklarının yönetimi, alternatif su kaynakları ve bunların işletme açısından değerlendirilmesi, içme suyu, atık su ve yağmur suyu sistemi, kanalizasyon altyapısında ana taşıyıcıların durumu, gelecekte üretilecek atık su miktarı, abone hizmetlerinin yürütülmesi, yatırım programı ve finansal analiz” gibi bir dizi konu yanında birçok özel raporu da içerdiğini aktardı. Ercan, “ASKİ olarak vizyonumuz sürdürülebilir ve sorgulanabilir bir hizmet anlayışıyla su yönetiminde ulusal ve uluslararası arenada lider olmak. Çevreye duyarlı, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve verimli şekilde hizmetlerimizi yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR

Toplantıda ilgili kamu kurumu temsilcileri ile paylaşılan rapor, görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde revize edilerek tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulacak. Bakanlık onayı doğrultusunda değerlendirme süreci tamamlanacak. Master Plan’a ilişkin çalışmalar ASKİ bünyesinde sonuçlandırılacak.

YOL HARİTASI İÇİN HAZIRLIKLAR 2019’DA BAŞLADI

Ankara’nın gelecek 30 yıldaki su temini ve atık su yönetiminin yol haritasını çıkarma çalışmaları için hazırlıklar 2019’da başladı. 7 Nisan 2020’de ise Master Plan için yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandı. Öncelikle “Ankara Master Plan Kapsam Belirleme Raporu” hazırlanarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş almak için gönderildi. Bu doğrultuda 27 Haziran 2022’de Kapsam Belirleme Toplantısı gerçekleştirildi. Ardından da sıra “Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu”na geldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x